TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Ban Giám hiệu

- Hiệu trưởng: NGND.TS. Đinh Văn Nhượng (phụ trách chung)
* Tổ chức cán bộ
* Quy hoạch phát triển nhà trường
* Kế hoạch - Tài chính
Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch và Đầu tư (phần kế hoạch, mua sắm thiết bị), phòng Tài chính Kế toán, phòng Tổ chức Hành chính (phần Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, văn phòng)
Địa chỉ: tầng 3              Nhà B1 cơ sở 1                Điện thoại: 02203.586559
 
- Phó Hiệu trưởng: TS. Đỗ Văn Đỉnh (phụ trách NCKH & HTQT)
* Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ
* Đảm bảo chất lượng
* Hợp tác quốc tế, xúc tiến việc làm, sản xuất dịch vụ
Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Sao Đỏ, phòng Quản lý chất lượng (phần đảm bảo chất lượng ISO), Phòng Quản trị, các khoa đào tạo (theo mảng chuyên môn phụ trách)
Địa chỉ: tầng 3              Nhà B1 cơ sở 1               Điện thoại: 02203.882308
 
- Phó Hiệu trưởng: NGƯT.TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên (phụ trách đào tạo; nội chính)
* Công tác nội chính
* Công tác đời sống
* Công tác quản lý giáo dục sinh viên
* Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
* Công tác tuyển sinh
* Công tác khảo thí
Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo, phòng Tuyển sinh,  phòng Công tác Sinh viên, phòng Tổ chức Hành chính (phần công tác văn phòng, lễ nghi khánh tiết, đón tiếp khách), phòng Tài chính Kế toán (phần tiền lương, các khoản thu nhập bổ sung, kiểm quỹ hàng ngày, học bổng, trợ cấp xã hội cho sinh viên, … ), phòng Kế hoạch và Đầu tư ( phần công tác xây dựng, sửa chữa, …), phòng Quản lý chất lượng (về khảo thí), các khoa đào tạo (theo mảng chuyên môn phụ trách)
Địa chỉ: tầng 3              Nhà B1 cơ sở 1                 Điện thoại: 02203.882702
 
Phóng sự ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây