TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
lich cong tac
lich cong tac
egov 1
egov 1
Ký túc xá
Ký túc xá
qlydaotao
qlydaotao
qlychatluong
qlychatluong
thuviendientu
thuviendientu

Phòng Quản lý chất lượng

Liên hệ:
Địa chỉ:  Tầng 1 Nhà B1 cơ sở 1, Trường Đại học Sao Đỏ
Điện thoại: 02203.884.989     
Emailktdbcl.saodo@gmail.com

Phòng Quản lý chất lượng thành lập ngày 15/11/2010 và được tổ chức, hoạt động theo quy định trong điều lệ của trường đại học. Phòng có cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:
Hội nghị CBVC phòng Quản lý chất lượng năm 2016
I. Cơ cấu tổ chức:
- Tổng số: 6 cán bộ (một trưởng phòng, một phó trưởng phòng).
- Trình độ: 5 đồng chí có trình độ Thạc sĩ, 1 đồng chí có trình độ Đại học.
II. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng
Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng các quy chế/quy định về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường; Giám sát các đơn vị thực hiện đúng quy chế/quy định đã được phê duyệt.
2. Thực hiện thanh tra các hoạt động đào tạo; lập báo cáo công tác thanh tra, đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo.
3. Lập và triển khai kế hoạch bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên. Tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp (đào tạo theo niên chế); tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng quy chế.
4. Lập và triển khai kế hoạch biên soạn, hiệu chỉnh ngân hàng đề thi. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thi giữa/kết thúc học phần đảm bảo quy chế; giải quyết và xử lý các khiếu nại của người học về kết quả thi.
5. Lập và triển khai các kế hoạch thi sinh viên giỏi năm học; thi tay nghề giỏi cấp bộ, cấp Quốc gia.
6. Triển khai các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
7. Tổ chức thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Nhà nước, của nhà trường.
8. Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật về công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho các đơn vị và cá nhân. Giám sát các đơn vị, cá nhân thực hiện các TTQT/HDCV. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nội bộ, đánh giá giám sát, đánh giá tái chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001.
9. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng; theo dõi quá trình thực hiện mục tiêu chất lượng của các đơn vị và của nhà trường.
10. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.
III. Định hướng hoạt động
1. Công tác khảo thí:
- Áp dụng các hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên một cách đa dạng, từng bước chuyển sang đánh giá năng lực thực hiện của sinh viên nhằm đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với phương thức đào tạo.
- Ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin vào quá trình tổ chức thi, quản lý kết quả, quản lý ngân hàng đề thi nhằm nâng cao hiệu quả quá trình đào tạo.
2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục:
- Tiếp tục duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn QMS ISO 9001 để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong nhà trường.
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo và áp dụng vào đánh giá các chương trình thuộc các ngành học trong trường làm cơ sở trong việc phân tầng, xếp loại trường đại học.
- Tiếp tục tự đánh giá nhằm hoàn thiện các tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ giáo dục và Đào tạo, phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo các tiêu chí quốc gia vào trước năm 2020.
IV. Các thành tích đạt được
Sau 5 năm phát triển và trưởng thành, phòng Quản lý chất lượng đã đạt được nhiều thành tích góp phần vào sự phát triển của nhà trường, được cấp trên tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:
- Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng thưởng 3 Bằng khen.
- Công đoàn Công thương Việt Nam tặng thưởng 2 Bằng khen.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây