TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
lich cong tac
lich cong tac
egov 1
egov 1
qlygiangday
qlygiangday
qlydaotao
qlydaotao
qlychatluong
qlychatluong
thuviendientu
thuviendientu

Phòng Tài chính - Kế toán

Chức năng
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác tài chính, kế toán (quản lý nguồn thu, chi và trích lập các quỹ) theo quy định.
Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của trường; hướng dẫn, giám sát thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.
2. Tổ chức quản lý thu, chi và kiểm soát quỹ tiễn mặt theo đúng các quy định về quản lý tài chính.
3. Thẩm định và và giám sát các hợp đồng kinh tế có sử dụng tư cách pháp nhân của trường; giám sát về chi phí trong đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của trường.
4. Thực hiện chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng, miễn giảm học phí và các khoản phụ cấp khác cho người học.
5. Tổ chức thu học phí, phí đào tạo và các khoản thu khác theo đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc việc thu nộp học phí, phí đào tạo.
6. Đề xuất các phương án phân phối các nguồn quỹ phức lợi đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.
7. Hướng dẫn chế độ kế toán, thanh toán, quyết toán, phổ biến các văn bản của nhà nước về quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị trong trường.
8. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý thực hiện tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính và tài sản của trường.
9. Tổ chức công tác kiểm kê tài sản và kiến nghị đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý.
10. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định của nhà nước.
11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.
 
PHÓNG SỰ ẢNH
K.CƠ KHÍ              K.CNM&TT
rb1 khoa may
K. ĐIỆN                  K.KINH TẾ 
khoa dien  kinhte         
K.TP&HH               K.ÔTÔ
TPHH    oto   
K.ĐTTH                 K.DL&NN
DTTH   DLNN      
Một ngày làm SV    Ngày 20-11
mot ngay SV    img 1443 1
VIDEO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây