TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
lich cong tac
lich cong tac
egov 1
egov 1
qlygiangday
qlygiangday
qlydaotao
qlydaotao
qlychatluong
qlychatluong
thuviendientu
thuviendientu

Phòng Công tác sinh viên

Trưởng phòng: TS. Phạm Văn Dự
Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Nhan
Địa chỉ: Phòng 102 Nhà D2 cơ sở 1, Trường Đại học Sao Đỏ
Điện thoại:  02203.882404     
Email: phamvandu84@gmail.com
Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng

            Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý, giáo dục, chế độ chính sách đối với sinh viên; công tác tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ của nhà trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
             1. Công tác quản lý
a) Xây dựng các quy định, kế hoạch thuộc nhiệm vụ chuyên môn giao.
b) Thực hiện công tác quản lý sinh viên (lập hồ sơ theo dõi quản lý, làm thẻ, phát thư, giấy bưu phẩm cho sinh viên). Chứng nhận các văn bản giấy tờ có liên quan đến sinh viên và giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên theo thẩm quyền được giao.
c) Tổ chức thực hiện tốt quy chế nội, ngoại trú; đảm bảo chỗ ở, điều kiện sinh hoạt khu nội trú; phản ánh kịp thời tình hình ăn, ở, đời sống, sinh hoạt của sinh viên.   
d) Phối hợp với chính quyền địa phương, chủ nhà trọ trong công tác quản lý, giáo dục sinh viên.
đ) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác giáo viên chủ nhiệm; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành quy chế đào tạo của sinh viên.
           2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
a) Chủ trì và phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khoá học.
b) Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.
c) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho người học. Hướng dẫn sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy, quy chế của nhà trường.
d) Phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng môi trường văn hoá, văn minh, lịch sự trong trường.
đ) Tổ chức đánh giá điểm rèn luyện cho người học, lưu trữ kết quả rèn luyện và đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.
e) Tập hợp hồ sơ kỷ luật sinh viên vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo quy định.
           3. Công tác chế độ chính sách
a) Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên và là đầu mối giải quyết, đề nghị, kiến nghị, khiếu nại của sinh viên.
b) Tổ chức, tiếp nhận hồ sơ xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội; miễn giảm học phí và xác nhận làm thủ tục cho sinh viên vay vốn theo quy định.
4. Công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, văn hóa, văn nghệ của nhà trường.
b) Quản lý, sử dụng hiệu quả hệ thống truyền thông nội bộ, pano, áp phích, băng zôn khẩu hiệu, bảng tin, tranh ảnh, cờ trên mặt bằng trường. Phối hợp với các đơn vị  tổ chức chương trình phát thanh hàng ngày.
c) Trang khí khánh tiết phục vụ các hội nghị, lễ hội và hoạt động khác theo kế hoạch.
d) Tổ chức các hoạt động của hội cựu sinh viên.
đ) Quản lý, sử dụng có hiệu quả giảng đường đa năng và các tài sản khác.
          5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.        
PHÓNG SỰ ẢNH
K.CƠ KHÍ              K.CNM&TT
rb1 khoa may
K. ĐIỆN                  K.KINH TẾ 
khoa dien  kinhte         
K.TP&HH               K.ÔTÔ
TPHH    oto   
K.ĐTTH                 K.DL&NN
DTTH   DLNN      
Một ngày làm SV    Ngày 20-11
mot ngay SV    img 1443 1
VIDEO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây