TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
lich cong tac
lich cong tac
egov 1
egov 1
qlygiangday
qlygiangday
qlydaotao
qlydaotao
qlychatluong
qlychatluong
thuviendientu
thuviendientu

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

          Phòng Kế hoạch và Đầu tư được thành lập ngày 01/4/2016 theo Quyết định số 123/QĐ-ĐHSĐ, ngày 28/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở sáp nhập phòng Quản lý dự án & Đầu tư và phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.
image001
A. Cơ cấu tổ chức
- 01 Trưởng phòng      : Đ/c Trần Hải Quân
- 01 Phó trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Minh Loan
- Trình độ: 08 viên chức có trình độ Thạc sĩ, 01 viên chức có trình độ Đại học.
B. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, đầu tư (thiết bị và xây dựng): Xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; quản lý, triển khai các dự án đầu tư; mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo và quản lý cấp phát vật tư, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho các hoạt động toàn trường.
C. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Công tác kế hoạch
a) Lập và triển khai kế hoạch phát triển, đầu tư dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, đột xuất và tổng hợp kết quả thực hiện.
b) Lập kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình kỹ thuật.
c) Lập kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, dụng cụ theo quý, năm và đột xuất.
d) Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị công chức, viên chức hàng năm.
2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
a) Xây dựng danh mục dự án đầu tư hàng năm.
b) Lập dự án (báo cáo kinh tế kỹ thuật) đầu tư xây dựng công trình.
c) Tổ chức khảo sát xây dựng, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán.
d) Lập, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn các nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng.
đ) Tổ chức giám sát quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của từng công trình và toàn bộ dự án.
e) Đề xuất tạm ứng vốn theo hợp đồng đã ký kết; kiểm tra và trình duyệt hồ sơ thanh toán khối lượng theo giai đoạn.
f) Thực hiện các thủ tục bàn giao công trình, hạng mục công trình cho đơn vị quản lý để đưa vào khai thác, sử dụng.
g) Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các dự án; lập và trình phê duyệt hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành; thanh lý các hợp đồng xây dựng.
h) Định kỳ báo cáo, giám sát đánh giá đầu tư cho toàn bộ các dự án của trường (bao gồm đầu tư xây dựng mới và cải tạo sửa chữa lớn).
3. Công tác đầu tư mua sắm thiết bị
a) Khảo sát, xây dựng và trình Bộ phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị theo năm kế hoạch.
b) Lập và trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
c) Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị.
d) Tiếp nhận, nghiệm thu và bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng.
đ) Hỗ trợ các đơn vị thực hiện chuyển giao công nghệ và vận hành các thiết bị mua theo kế hoạch.
4. Quản lý và cấp phát vật tư
a) Quản lý và thực hiện nhập, xuất vật tư; cho mượn dụng cụ, thiết bị theo quy định.
b) Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán, Đào tạo và các khoa đào tạo tổ chức xây dựng định mức tiêu hao vật tư, dụng cụ theo chương trình đào tạo.
5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.
D. Địa chỉ liên hệ
Phòng Kế hoạch và Đầu tư - P.305 Nhà B - Trường Đại học Sao Đỏ - Số 24, Thái Học 2, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: 0220. 3884. 687
Email: tranhaidangsaodo@gmail.com
E. Phân công công tác
1. Lãnh đạo Phòng

- Trưởng phòng: ThS. Trần Hải Quân - Phụ trách chung
Điện thoại: 0912.140.728
Email: tranhaidangsaodo@gmail.com
- Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Minh Loan
Điện thoại: 0912.968.200
Email: nmloan2010@gmail.com
2. Các chuyên viên
 
TT Họ và tên Điện thoại Gmail
1 ThS. Nguyễn Văn Đoàn 0984.353.779 phungphucquoc@gmail.com
2 ThS. Nguyễn Hải Hà 0913.319.851 haihasaodo@gmail.com
3 ThS. Dương Thị Hà 0913.319.851 haduonghd85@gmail.com
4 Cn. Phí Thị Thanh Hường 0168.4915.569  
5 ThS. Lưu Quang Hưng 0972.554.097 luuquanghunghh@gmail.com
6 ThS. Ngô Trung Kiên 0167.3210.000 kienntsd@gmail.com
7 ThS. Nguyễn Hoàng Thanh 0986.505.818 thanhlinhdv@gmail.com
     
image002       image003

image005       image004
PHÓNG SỰ ẢNH
K.CƠ KHÍ              K.CNM&TT
rb1 khoa may
K. ĐIỆN                  K.KINH TẾ 
khoa dien  kinhte         
K.TP&HH               K.ÔTÔ
TPHH    oto   
K.ĐTTH                 K.DL&NN
DTTH   DLNN      
Một ngày làm SV    Ngày 20-11
mot ngay SV    img 1443 1
VIDEO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây