TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
lich cong tac
lich cong tac
egov 1
egov 1
qlygiangday
qlygiangday
qlydaotao
qlydaotao
qlychatluong
qlychatluong
thuviendientu
thuviendientu
Thứ năm - 05/05/2016 16:25

Thông báo mời viết bài cho Hội thảo khoa học của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

     1. Chủ đề Hội thảo: Hội thảo khoa học về đào tạo cử nhân, kỹ sư và sau đại học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật hoá học phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
      2. Nội dung bài viết
     - Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy;
     - Rèn luyện kỹ năng và cách tiếp cận thực tế của học viên, sinh viên;
     - Công tác đào tạo kỹ sư, cử nhân trong bối cảnh cung cấp nguồn nhân lực phục vụ hội nhập quốc tế;
     - Mô hình và giải pháp hợp tác quốc tế trong đào tạo;
     - Nâng cao vai trò và đóng góp của doanh nghiệp trong đào tạo; xây dựng mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp;
     - Mô hình liên thông giữa các trường, các chương trình trong cùng ngành đào tạo; chương trình đào tạo thạc sỹ kỹ thuật cho các trường đại học ứng dụng;
     - Công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên và sinh viên; những định hướng khoa học công nghệ của Việt Nam và thế giới.
     3. Địa điểm và thời gian tổ chức
     - Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì – Số 9 đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
     - Thời gian sự kiến: Từ 15 – 20 tháng 10 năm 2016.
     4. Yêu cầu của bài viết
    - Toàn văn bài viết không quá 6 trang A4; phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; lề trên, lề dưới cách 2 cm, lề trái cách 3 cm, lề phải cách 2 cm; dãn dòng 1,25. Các tên, thuật ngữ nước ngoài ghi bằng ký tự Latinh;
    - Bài viết có cấu trúc như sau: Tên bài (Tiếng Việt và Tiếng Anh, chữ in hoa); họ tên tác giả và tên đơn vị; tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (mỗi tóm tắt không quá 10 dòng); từ khoá (3-5 từ); nội dung bài báo (đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận); tài liệu tham khảo;
     - Tài liệu tham khảo được đánh số và xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài viết. Cách ghi tài liệu tham khảo như sau:
    + Tài liệu là sách, giáo trình, báo cáo, tài liệu nghiệp vụ cần ghi: họ tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, nhà xuất bản, nơi xuất bản;
     + Tài liệu là bài báo cần ghi: họ tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, số, tập, số trang (từ trang-đến trang);
     + Tài liệu lấy từ Internet, cần ghi rõ họ tên tác giả, thời gian công bố, tên tài liệu, đường dẫn tới tài liệu.
     - Cuối cùng bài viết cần ghi rõ thông tin về tác giả (họ và tên tác giả, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ mail, số điện thoại liên hệ).
     5. Đăng ký tham gia và gửi bài
     - Gửi tóm tắt bài viết trước ngày 31/7/2016;
     - Gửi toàn văn bài viết trước ngày 31/8/2016
     - Đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 30/9/2016.
      6. Địa chỉ liên hệ
     - Địa chỉ nhận bài: Phòng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì – Số 9 đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
     - Điện thoại: 02106 572 115
     - Email: phkhcn@vui.edu.vn
VIDEO
PHÓNG SỰ ẢNH
K.CƠ KHÍ              K.CNM&TT
rb1 khoa may
K. ĐIỆN                  K.KINH TẾ 
khoa dien  kinhte         
K.TP&HH               K.ÔTÔ
TPHH    oto   
K.ĐTTH                 K.DL&NN
DTTH   DLNN      
Một ngày làm SV    Ngày 20-11
mot ngay SV    img 1443 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây