TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
lich cong tac
lich cong tac
egov 1
egov 1
qlygiangday
qlygiangday
qlydaotao
qlydaotao
qlychatluong
qlychatluong
thuviendientu
thuviendientu
Thứ tư - 31/01/2018 13:48

DANH SÁCH CÁC NHÀ TRỌ KHU VỰC PHƯỜNG SAO ĐỎ

TT Họ và tên chủ trọ Địa chỉ SĐT liên hệ Loại phòng Giá ( nghìn đồng/phòng)
1 Trần Thị Miền SN 4, Nguyễn Thị Duệ   Khép kín 550
2 Nguyễn Trung Toàn SN 60, Nguyễn Thị Duệ 01266395570 Khép kín 400-550
3 Phạm Thị Hơn SN 41, Nguyễn Thị Duệ 01698727764    
4 Nguyễn Văn Nhật SN 42, Nguyên Thị Duệ 01684854456 Không 350-400
5 Nguyễn Tiến Cử SN 71, Nguyễn Thị Duệ 0914255226 Không  
6 Bùi Công Hưng SN 25 , Nguyễn Thị Duệ 0942913362 Không  
7 Nguyễn Thị Vịnh SN13, Nguyễn Thị Duệ 01657100616 Khép kín 300-600
8 Phạm Thị Tiệp SN 52, Nguyễn Thị Duệ 0986279105 Không 400
9 Nguyễn Xuân Trường SN 11A, Kim Đồng 02203587898 Không 350
10 Cù Chí Hiếu SN 13B, Kim Đồng 0972345790 Khép kín 400-550
11 Vương Thị Tách SN 01, Kim Đồng 01638554747 Không 400
12 Nguyễn Thị Vân SN 28, Kim Đồng 02203585927 Không  
13 Nguyễn Xuân Đài SN 10, đường 1/5   Khép kín 500-600
14 Vũ Đức Hường SN 3, đường 1/5 01659716322 Không 350
15 Nguyễn Thị Sự SN 01, đường 1/5   Không 350
16 Mạc Thị Yên SN 06, đường 1/5 0968894566 Khép kín 550
17 Bùi Thị Ngân SN 07, đường 1/5 01639437123 Khép kín 400
18 Vũ Văn Sơn SN 9, đường 1/5 0917708123 Khép kín 550
19 Nguyễn Xuân Đài SN 10, đường 1/5   không 300
20 Trần Văn Đông SN 11, đường 1/5 01697064868 Khép kín 400
21 Dương Thị Thuận SN 20, đường 1/5 01268302530 Không 350
22 Đặng Văn Tĩnh SN 1, ngõ 9, đường 1/5 0886059062 Khép kín 500
23 Trương Mạnh Thường SN 03, ngõ 9, đường 1/5 01663296266 Không 350
24 Trần Thị Khánh SN 13, đường 1/5 0987391886 Không 350
25 Trần Thanh Lâm SN10, Ngõ 1, Hữu Nghị 01682823534 Không 350
26 Hoàng Thị Cảnh SN 15, Hữu Nghị 01663296265 Không 350
27 Đoàn Thị Ninh SN 02, Chu Văn An 0986260543 Khép kín 850 (cả tiền ăn)
28 Đỗ Văn Hải SN 06, Chu Văn An 01627447649 Khép kín 500
29 Nguyễn Văn Bang SN 8, Chu Văn An 0978987282 Không 400
30 Nguyễn Tuấn Ngọc Đức SN 10, Chu Văn An 01679317409 Khép kín 500
31 Nguyễn Thị Liên SN 20, Chu Văn An 0986826106 Khép kín 450
32 Nguyễn Trung Uẩn SN 22B, Chu Văn An 0973024199 Khép kín 550
33 Vũ Đức Cường SN 26, Chu Văn An 01655244689 Không 350
34 Phạm Thị Xuân SN 31, Chu Văn An 0912436943 Không 400
35 Đặng Ngọc Oanh SN 67, Chu Văn An 0904023769 Khép kín 550
36 Đỗ Văn Quỵnh SN 24, Chu Văn An 02203884757 Khép kín 500
37 Vũ Đức Thuyến SN 01, ngõ 7, Chu Văn An 0989355520 Khép kín 550
38 Nghiêm Thị Thọ SN 5, Thái Hưng 02203882032 Không 350
39 Nguyễn Đức Phú SN 7, Thái Hưng 02203587942 Không 400
40 Lê Thị Tài SN 19, Thái Hưng 0985180135 Không 400
41 Lê Tiến Nam SN 25A, Thái Hưng 0932289886 Không 350
42 Nguyễn Thị Duyên SN 38, Trần Bình Trọng 02203883445 Không 300
43 Nguyễn Thị Nhung Sn 14, An Ninh 0982079621 Khép kín 400
44 Nguyễn Thị Hằng Sn 15, An Ninh 01655955632 Không 300
45 Nguyễn Danh Nhiệm Sn 16, An Ninh 01687563796 Không 300
46 Nguyễn Thị Phượng Sn 44, An Ninh 02203589305 Không 300
51 Nguyên Văn Ngân Sn 5, Ngõ 1, An Ninh 0916542288 Khép kín 400
52 Đỗ Thị Ngũ Sn 1, Ngõ 2, An Ninh 01675974552 Không 300
53 Nguyễn Văn Tôn Sn 9, Ngõ 2, An Ninh 01653090984 Khép kín 400-600
54 Nguyễn Văn Cảnh Sn 4, Ngõ 3, An Ninh 01676183391 Khép kín 550
55 Cao Thị Thảo Sn 10, Ngõ 4, An Ninh   Khép kín 500
56 Nguyễn Văn Tiếp Sn 1, Ngõ 4, An Ninh 02203833996 Không 300
57 Nguyễn Văn Toàn Sn 10, An Ninh 02203883796 Không 300
58 Vũ Thị Dung Sn 2, An Ninh 02203586146 Không 300
59 Đặng Xuân Chiến Sn 17, Ngõ 4, An Ninh   Khép kín 550
60 Cao Đức Kiểm Sn 9, Ngõ 4, An Ninh 02203587075 Khép kín 550
61 Trần Công Định Sn 10, Ngõ 4, An Ninh 02203885909 Không 300
62 Thân Quang Trí Sn 7, Ngõ 5, Thanh Niên 01698348151 Không 350
63 Nguyễn Văn Luyện Sn 12, Ngõ 4, Thanh Niên 02203885995 Không 350
64 Nguyễn Văn Phường Sn 2, Ngõ 4, Thanh Niên 02203885465 Không 300
65 Nguyễn Ngọc Loan Sn 30, Ngõ 3, Thanh Niên 02203266037 Không 300
66 Phạm Văn Huy Đường Thanh Niên 0973722432 Không 350
67 Lê Chí Thìn Đường Thanh Niên 0973228634 Không 300
68 Nguyễn Văn Luông Đường Thanh Niên 01636337200 Không 300
69 Nguyễn Văn Hậu Đường Thanh Niên 01695593882 Không 350
70 Bùi Văn Doanh Đường Thanh Niên 01698920859 Không 300
71 Nguyễn Thị Sinh Sn 15, Bạch Đằng 0978662388 Khép kín 500
72 Nguyễn Thị Dung Sn 37, Bạch Đằng 0904608009 Không 400
73 Vũ Xuân Bình Sn 44, Bạch Đằng 0972433915 Không 450
74 Phạm Minh Châu Sn 30, Bạch Đằng 02203587395 Không 350
75 Nguyễn Văn Duyên Sn 37, Bạch Đằng 02203585933 Không 350
76 Lương Thị Thoa Sn 21, Bạch Đằng 02203585335 Không 300
77 Nguyễn Văn Lý Sn 23, Bạch Đằng 02203885007 Không 300
78 Nguyễn Thị Tuyết Sn 4, Ngõ 2, Hữu Nghị 02203885244 Không 300
79 Hồ Thị Kim Tiến Sn 5, Ngõ 2, Hữu Nghị 02203882927 Khép kín 600
80 Trần Đình Nam Sn 9B, Ngõ 2, Hữu Nghị 0912190524 Khép kín 600
81 Lê Xuân Văn Sn 15, Ngõ 2, Hữu Nghị 01626016065 Khép kín 500
82 Nguyễn Thị Sinh Sn 84, Hữu Nghị 0912316537 Không 300
83 Nguyễn Thành Bính Sn 100B, Hữu Nghị 0915090417 Không 300
84 Phạm Thị Yến Sn 16, Ngõ 2, Hữu Nghị 02203588237 Không 300
85 Dương Thị Vân Sn 9B, Ngõ 2, Hữu Nghị 02203586148 Không 300
86 Bùi Quang Thuận Sn 9, Trần Bình Trọng 0984072722 Khép kín 500
87 Lê Thị Ngàn Sn 2, Thành Công 0981912741 Không 350
88 Vũ Thị Lan Sn 14, Thành Công 01659820691 Khép kín 500
89 Phạm Thị Thảo Sn 7, Ngõ 6, Thành Công 01697081693 Khép kín 500
90 Vũ Mạnh Cường Sn 15, Thành Công 02203585451 Không 350
91 Nguyễn Văn Tiến Sn 13, Ngõ 5, Thành Công 02203884386 Không 350
92 Vũ Thị Cán Sn 9, Ngõ 7, Thành Công 02203586858 không 300
93 Phùng Văn Dương Sn 67, Yết Kiêu 0903209338 Khép kín 500
94 Phạm Văn Nhật Sn 69, Yếu Kiêu   Không 300
95 Nguyễn Thị Ngà Sn 71, Yết Kiêu   Khép kín 450
VIDEO
PHÓNG SỰ ẢNH
K.CƠ KHÍ              K.CNM&TT
rb1 khoa may
K. ĐIỆN                  K.KINH TẾ 
khoa dien  kinhte         
K.TP&HH               K.ÔTÔ
TPHH    oto   
K.ĐTTH                 K.DL&NN
DTTH   DLNN      
Một ngày làm SV    Ngày 20-11
mot ngay SV    img 1443 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây