TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
lich cong tac
lich cong tac
egov 1
egov 1
qlygiangday
qlygiangday
qlydaotao
qlydaotao
qlychatluong
qlychatluong
thuviendientu
thuviendientu

Phòng Đào tạo

     Phòng Đào tạo được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Trường. Trải qua hơn 46 năm xây dựng và phát triển, phòng Đào tạo đã cùng Nhà trường vững bước đi lên.
      Cơ cấu tổ chức
      - Tổng số: 16 Cán bộ viên chức trong đó có 01 Trưởng Phòng.
      - Trình độ: 11 viên chức có trình độ Thạc sĩ, 05 viên chức có trình độ Đại học.
      Chức năng
           Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý quá trình đào tạo của Trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao. Là đầu mối quản lý về xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên.
     Nhiệm vụ, quyền hạn
      1. Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn chương trình, đề cương chi tiết học phần, giáo trình; tổ chức xây dựng đề án mở ngành đào tạo.
2. Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy chế, quy định, liên quan đến đào tạo.
3. Quản lý việc liên kết, hợp tác đào tạo với các trường, các đối tác khác trong nước.
4. Phối hợp với phòng Thanh tra, Khảo thí & đảm bảo chất lượng tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giảng viên, chấp hành quy chế đào tạo của sinh viên. Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giảng viên.
5. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo; lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập, lịch thi học phần của các hệ đào tạo. Lập kế hoạch và điều phối việc sử dụng giảng đường.
6. Duy trì và hỗ trợ cho các đơn vị liên quan khai  thác, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo.
7. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập của sinh viên. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thống kê phục vụ công tác quản lý.
8. Giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập, thôi học, trở lại học tiếp, chuyển hệ, chuyển trường; soạn thảo và trình ký các quyết định liên quan tới quản lý quá trình học tập của sinh viên.
9. Quản lý văn bằng, chứng chỉ và các tài liệu có liên quan đến đào tạo theo quy định. Cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm; xác minh tính hợp pháp về văn bằng của người học khi có yêu cầu.
10. Quản lý hoạt động trung tâm thông tin thư viện.
11. Tổ chức in, cấp phát tài liệu, giáo trình và những ấn phẩm khác phục vụ đào tạo.
12. Phối hợp các phòng khoa, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên; kế hoạch xếp loại giảng viên năm học. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức của đơn vị.
13. Quản lý và sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của nhà trường.
14. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.
      Những thành tích nổi bật
      - Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Phòng có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, luôn đoàn kết, nhất trí, không ngừng đổi mới trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
      - Phòng nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc, được tặng thưởng 01 Huân chương Lao Động Hạng ba, 01 Bằng khen của thủ tướng chính phủ; Bằng khen của Bộ Công Thương, Bộ GD & ĐT, Công đoàn ngành Công Thương. Cùng với thành tích chung, đơn vị có 03 cán bộ viên chức được
      Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen; 06 cán bộ viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.
     Địa chỉ liên hệ
      Phòng Đào tạo – P.101 Nhà A – Trường Đại học Sao Đỏ - Số 24, Thái Học 2, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương
      Điện thoại: (0220) 3587 212
PHÓNG SỰ ẢNH
K.CƠ KHÍ              K.CNM&TT
rb1 khoa may
K. ĐIỆN                  K.KINH TẾ 
khoa dien  kinhte         
K.TP&HH               K.ÔTÔ
TPHH    oto   
K.ĐTTH                 K.DL&NN
DTTH   DLNN      
Một ngày làm SV    Ngày 20-11
mot ngay SV    img 1443 1
VIDEO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây